Ogólne warunki rezerwacji.

     Zapoznaj się z ogólnymi warunkami rezerwacji biletów na prom.

Warunki rezerwacji biletów na prom

     Ogólne warunki rezerwacji/zakupu biletów na prom w RAFGLOB OÜ (www.tallinn.com.pl)

 1. Proces rezerwacji.
 2. Kontakt z pasażerami.
 3. Zaokrętowanie i odprawa promowa.
 4. Rozkłady rejsów, ceny i pakiety promocyjne.
 5. Zmiany w wypłynięciach i cenach.
 6. Dzieci i młodzież.
 7. Bagaż.
 8. Camping na pokładzie.
 9. Pieniądze i karty płatnicze.
 10. Bilety z otwartą datą powrotu.
 11. Warunki płatności.
 12. Anulacje i zmiany.
 13. Kabiny.
 14. Usługi medyczne.
 15. Ubezpieczenie.
 16. Skargi i zażalenia.

     Przez grupę rozumie się zespół osób, składających się z minimum 11 osób, zainteresowanych wspólnym płynięciem promem w określonym i z góry zaplanowanym kierunku. Dwójka (2) dzieci = jeden (1) dorosły.

1. PROCES REZERWACJI

     W celu dokonania rezerwacji należy podać następujące dane:

 1. Termin rejsu oraz trasy, (np. 24.06.2012, Tallinn-Helsinki-Tallinn, lub Tallinn-Petersburg-Tallinn).
 2. Nazwisko i imię wszystkich pasażerów (wraz z kierowcami jeśli biorą udział w rejsie).
 3. Daty urodzenia (np. 28.10.1975)
 4. Numer paszportu i data jego ważności (dotyczy rejsu do Petersburga bez WIZY).
 5. Markę i numer rejestracyjny autokaru oraz długość w metrach (jeśli bierze udział w rejsie) np. Mercedes, WL 12345, 13 metrów (jeśli autokar ma długość 12 m. i 10 cm. to należy podać 13 m.).
 6. Rodzaj rezerwowanych świadczeń (np. rejs, lub rejs + autokar, lub rejs + wyżywienie, lub rejs + autokar + wyżywienie).
 7. Najpóźniej 14 dni przed odprawą należy przesłać e-mailem poprawnie wypełnioną listę osób.
2. KONTAKT Z PASAŻERAMI
 1. Opiekun grupy (tzw. pilot) zobowiązany jest do pobrania i utrzymania kontaktu z każdym pasażerem (członkiem grupy) przed wypłynięciem i w trakcie trwania całego rejsu. Utrzymanie kontaktu jest konieczne ze względu na możliwe zmiany w wypłynięciach promu (odprawa), anulacje rejsów lub inne nie określone sytuacje losowe związane z samym rejsem.
 2. Obowiązkiem RAFGLOB OÜ (www.tallinn.com.pl) jest bezzwłoczne poinformowanie telefonicznie i pisemnie (dokument lub mail) o zaistniałych zmianach opiekuna grupy oraz firmę zlecającą zamówiony rejs.
 3. Obowiązkiem opiekuna grupy (pilota), lub firmy zamawiającej rejs jest poinformowanie każdego pasażera o zaistniałych zmianach dotyczących rejsu, lub samej odprawy promowej.
 4. W przypadku braku możliwości poinformowania o zaistniałych zmianach i skontaktowania się (nie odbieranie telefonu i nie przeczytanie w odpowiednim czasie maila, oraz inne przypadki losowe) z opiekunem grupy (pilotem) i firmą zamawiającą rejs, firma RAFGLOB OÜ nie odpowiada za zaistniałe problemy i tym samym nie dokonuje żadnych refundacji na:
  1. niewykorzystany bilet, zakup nowego biletu na inny rejs lub inne linie,
  2. zmiany w rezerwacji hotelu,
  3. inne osobiste wydatki lub koszty.
3. ZAOKRĘTOWANIE I ODPRAWA PROMOWA (tzw. Check-in):
 1. Odprawa promowa zaczyna się na 2 godziny przed planowanym odpłynięciem promu.
 2. Opiekun grupy i pasażerowie muszą zgłosić się do odprawy biletowej w odpowiednim terminale u Armatora na co najmniej 1 godzinę przed planowanym odpłynięciem promu. Odprawa kończy się na 60 minut dla zmotoryzowanych, a dla pasażerów 30 minut przed odpłynięciem promu.
 3. Armator oraz firma RAFGLOB OÜ zastrzega sobie prawo do anulowania biletów bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu w przypadku nie dotrzymania tego terminu przez pasażerów. Tym samym nie zostaną zwrócone koszty zaplanowanej podróży.
 4. Pasażerowie zobowiązani są posiadać wszelkie konieczne dokumenty do podróży: bilety / vouchery, dowody osobiste / paszporty, a kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem, ubezpieczenie OC, oraz inne niezbędne w tym celu dokumenty.
 5. Bilety na prom firmy Viking Line wydawane są TYLKO i WYŁĄCZNIE w dniu odprawy w stosownym terminale przez przewodnika po Tallinie (www.tallinn.com.pl), lub odbierane przez opiekuna grupy w stosownej do tego celu kasie na podstawie Vouchera. Bilety firmy Tallink oraz ST. Peter Line mogą być (ale nie muszą), wydane w dniu wcześniejszym.
 6. W przypadku zatrzymania Pasażera/ów przez np. Służby Graniczne, Celne, Policję lub inne danego kraju i nie skorzystanie z tego powodu z rejsu, nie przysługuje zwrot należności za nie wykorzystany bilet i innych dodatkowych usług na promie.
4. ROZKŁADY REJSÓW, CENY I PAKIETY PROMOCYJNE
 1. Podane w rozkładach rejsów godziny wypłynięć i przypłynięć są godzinami wg. Czasu miejscowego. Godzina przybycia promu do portu docelowego może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Armatora (np. sztorm lub inne warunki utrudniające płynięcie promu).
 2. Cena biletu zawiera cenę przepłynięcia wraz z opłatą portową, nie zawiera cen posiłków i napojów lub innych dodatkowych płatnych usług; chyba, że wykupiony jest specjalny pakiet promocyjny obejmujący dodatkowe usługi np. catering (ilość takich miejsc jest ograniczona, a zainteresowani taką ofertą muszą wykupić znacznie wcześniej taki limitowany pakiet).
 3. Oferty promocyjne są w limitowanej ilości na każdy rejs, posiadają odrębne warunki zmiany i anulacji niż bilety standardowe.
 4. Oferty specjalne oraz promocyjne nie podlegają kumulacji ani zmianom i należy je wykupić w całości w dniu dokonania rezerwacji.
 5. Cena za autokar liczona jest według  następującego schematu: cena za autokar + cena za kierowcę/ów. Autokar mający np. 12,10 m. długości liczony jest jako 13 m. długości. Dla pojazdów szerszych niż 2,.5 m. szerokości mają zastosowanie ceny na zapytanie.
 6. Jeżeli przy odprawie okaże się, że autokar jest większy niż zakupiony wcześniej voucher to Armator na miejscu (przy odprawie) zażąda dopłaty według cennika, a nawet zastrzega sobie prawo odmówić wjazdu pojazdu na prom.
 7. RAFGLOB OÜ nie zapewnia żadnych dokumentów celnych i muszą być one w gestii Klienta.
 8. Ceny dla osób INDYWIDUALNYCH na zapytanie.
 9. W przypadku zakupu biletu pasażerskiego i próbie przewozu na nim towarów lub innych rzeczy, Armator może anulować bilet pasażerski wg. Warunków anulacji. W takim przypadku bilet pasażerski przepada, a Pasażer musi wykupić nowy bilet odpowiedni do przewożonego ładunku i taryf płacąc za niego na miejscu gotówką lub kartą płatniczą. RAFGLOB OÜ nie kredytuje takich biletów.
 10. Armator wystawia dla grupy pasażerów jeden zbiorowy Voucher, który zostaje wymieniony na bilety przez upoważnionego w biurze portowym przed rejsem. Voucher taki zostaje wysłany mailem, faksem lub listem poleconym na adres zamawiającego dopiero po opłaceniu.
 11. Potwierdzenie rezerwacji wydane przez RAFGLOB OÜ nie jest biletem i nie upoważnia do podróżowania.
 12. Bilety wystawia się na konkretne nazwiska pasażerów i nie można ich przekazywać lub odstępować osobom trzecim.
5. ZMIANY W WYPŁYNIĘCIACH I CENACH
 1. Armator zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu rejsów (daty lub godziny), a także anulacji wypłynięcia np.: ze względu na siły wyższe, warunki pogodowe, strajki, awarie itp.
 2. Armator zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów bez wcześniejszego powiadomienia w przypadkach uzasadnionych wyższą koniecznością jak np. drastyczne i nagłe zmiany cen paliw, itp.
 3. W przypadku zmiany portu wypłynięcia, zmiany środka transportu lub anulacji rejsu Armator nie dokonuje zwrotów dodatkowych kosztów poniesionych przez zamawiającego tzn. dojazdu do innego portu (np. paliwo, autostrady), telefony, hotele, parkingi, rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu nie stawienia się do pracy, itp.
 4. Armator będzie dokładał wszelkich starań aby zagwarantować pasażerowi podróż w takich samych warunkach na jakie miał wykupiony bilet.
6. DZIECI I MŁODZIEŻ
 1. Dzieci poniżej 5 roku życia podróżują bezpłatnie bez prawa do własnego miejsca siedzącego lub leżącego, jednakże musza być zgłoszone w rezerwacji. Cena dla pozostałych kategorii wiekowych według cennika.
 2. Osoby od 6 do 17 lat podróżują ze specjalną zniżka na trasie z Tallina do Helsinek. Zniżka tyczy się tylko osób a nie miejsc kabinowych ani miejsc siedzących.
7. BAGAŻ
 1. Pasażerowie mogą pozostawić swój bagaż w autokarze, powinni jednak zabrać ze sobą rzeczy przydatne na czas podróży, gdyż podczas rejsu nie będą mieli dostępu do pokładu samochodowego.
 2. Armator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe, zagubione, skradzione lub pozostawione przez pasażerów na pokładach. Każdy bagaż musi być czytelnie opisany.
 3. Bagaż może zawierać tylko i wyłącznie przedmioty osobiste, nie może zawierać broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów i narkotyków. Osoba, która odmówi kontroli swojego bagażu na prośbę pracownika terminala, może nie zostać wpuszczona na prom i nie ma prawa ubiegać się o jakikolwiek zwrot za niewykorzystany bilet.
 4. Na recepcjach promów można dodatkowo skorzystać za dodatkową opłatą z sejfów lub skrytek.
8. CAMPING NA POKŁADZIE:

     Armator nie oferuje świadczenia CAMPING NA POKŁADZIE.

9. PIENIĄDZE I KARTY PŁATNICZE
 1. Walutą obowiązującą na promach jest EURO.
 2. Sklepy i restauracje pokładowe oprócz gotówki akceptują również karty kredytowe różnego typu.
 3. W przypadku płatności kartą, sprzedawca może wymagać okazania paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
10. BILETY Z OTWARTĄ DATĄ POWROTU (tzw. OPEN):
 1. Linie promowe Tallink, Viking Line oraz St. Peter Line nie oferują i nie rezerwują biletów z nieokreśloną datą powrotu. Bilet w dwie strony musi być datowany.
 2. Możliwa jest zmiana terminu w bilecie datowanym (dotyczy tylko Tallink i Viking Line) – więcej informacji w punkcie „Anulacje i zmiany”.
11. WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. W momencie złożenia rezerwacji dla grupy należy dokonać wpłaty całości kwoty nie później niż 31 dni przed odprawą (liczy się data wpłynięcia środków na konto firmy RAFGLOB OÜ) o czas transferu zagranicznego należy pytać się w banku, dzięki któremu będzie realizowany przelew bankowy (zazwyczaj jest to od 2 do 5 dni roboczych).
 2. W określonych przypadkach Armator, oraz firma RAFGLOB OÜ może wymagać gwarancji co do rezerwowanych usług w postaci zaliczki 10 % od całkowitego zamówienia.
 3. W przypadku rezerwacji później niż 31 dni przed odprawą, należy bezzwłocznie dokonać płatności w pełnej kwocie wynikającej z zamówionych usług (w przypadku późnej rezerwacji nie są gwarantowane miejsca na promie dla pasażerów, autokaru, pakietów promocyjnych i innych limitowanych ofert).
 4. Walutą w jakiej należy dokonać transferu zagranicznego jest EURO. W takim przypadku Klient musi dokonać konwersacji w odpowiedniej wysokości swojej waluty na EURO i dopiero realizować transfer zagraniczny.
12. ANULACJE I ZMIANY - Warunki anulowania rezerwacji:

     Wszelkie anulacje lub zmiany musza być dokonywane pisemnie. Zmiany przyjmowane są tylko i wyłącznie drogą elektroniczną: e-mailem korzystając z formularza kontaktowego. Anulacje i zmiany są przyjmowane w dni robocze tj.: poniedziałek – piątek, w godz.: 8:00 – 17:00 (czasu estońskiego).

     W przypadku anulacji biletów grupowych STANDARD oraz INDYWIDUALNYCH obowiązują następujące warunki:

 1. Do 31 dni przed datą wypłynięcia Grupa może odmówić uczestnictwo w rejsie bez dodatkowych kosztów uiszczając jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 25 euro za rezerwację (chyba, że jest napisane inaczej np. w pakietach promocyjnych, lub limitowanych).
 2. Na 30 - 16 dni przed odprawą za miejsca (i inne dodatkowe usługi), z których zrezygnowano zostanie pobrana opłata w wysokości 25% wartości początkowego zamówienia.
 3. Na 15 - 8 dni przed odprawą za miejsca (i inne dodatkowe usługi), z których zrezygnowano zostanie pobrana opłata w wysokości 50% wartości początkowego zamówienia.
 4. Anulacja poniżej 8 dni przed odprawą za miejsca (i inne dodatkowe usługi), z których zrezygnowano, NIE JEST MOŻLIWA i tym samym zostanie potrącona kwota w wysokości 100% wartości początkowego zamówienia, a nie wykorzystane bilety przepadają.
 5. Podstawa do zwrotu pieniędzy dla Klienta jest pierwotna data rezerwacji (wypłynięcia i powrotu). Np. wypłynięcie maj – Klient przesuwa termin na lipiec i chce anulować rezerwacje w czerwcu – nie ma podstaw do zwrotu pieniędzy! To samo dotyczy zwrotu za niewykorzystany powrót.
 6. W przypadku anulacji rejsu przez Armatora z przyczyn wyższych i akceptacji z jego strony zwrotu należności za bilet, należność ta będzie zwrócona przez RAFGLOB OÜ bezpośrednio do Klienta (np. na konto z którego był zrealizowany wcześniej przelew bankowy). Termin zwrotu określa Armator. RAFGLOB OÜ dokona przelewu na rachunek Klienta w terminie do 7 dni od akceptacji przez Armatora.
 7. Jeżeli Klient ma wykupiony bilet w 2 strony i nie wykorzysta przejazdu w jedną stronę, automatycznie przepada bilet na rejs powrotny bez możliwości zwrotu kosztów, chyba że warunki oferty stanowią inaczej.
13. KABINY

     Kabiny są obowiązkowe na rejsy nocne. Ceny kabin są podawane za całą kabinę. Istnieje możliwość zakupu miejsca w kabinie.

14. USŁUGI MEDYCZNE
 1. Usługi medyczne lekarza pokładowego są bezpłatne tylko wówczas, jeśli obejmują pomoc w nagłych przypadkach, w przypadku choroby morskiej lub leczenia ambulatoryjnego urazów, które powstały w trakcie rejsu na pokładzie statku.
 2. Każda z podróżujących osób powinna znać swój stan zdrowia i ona też ponosi odpowiedzialność za ewentualne komplikacje zdrowotne. Przypominamy o zabraniu właściwych dla swojego schorzenia medykamentów.
 3. W każdym innym przypadku lekarz będzie pobierał odpowiednie honorarium.
15. UBEZPIECZENIE
 1. Bilety i vouchery nie obejmują ubezpieczenia na czas trwania pobytu klienta poza granicami kraju. Klient zobowiązany jest do wykupienia osobnej polisy w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym.
 2. Bilety i vouchery nie są objęte ubezpieczeniem od kosztów anulacji, ewentualnej rezygnacji i utraty bagażu.
 3. Pasażer jest ubezpieczony przez Armatora tylko na czas przebywania na jego jednostce. Ubezpieczenie nie działa, jeżeli jest on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Pasażer musi ściśle przestrzegać regulaminów obowiązujących na danych jednostkach i terminalach.
 5. Aby otrzymać ewentualne odszkodowania od Przewoźników, klient musi posiadać odpowiednie zaświadczenie wydane na miejscu przez Kapitana lub lekarza pokładowego. Dane osobowe wszystkich pasażerów oraz dane pojazdu muszą się zgadzać z danymi wprowadzonymi do systemu rezerwacyjnego Armatora. W przypadku wystąpienia różnic w tych danych Armator i Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 6. Pasażer odpowiada za uszkodzenia jednostek przy załadunku i wyładunku pojazdów na pokład.
 7. ZAGUBIENIE BILETU - W przypadku zagubienia biletu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie biuro wystawiające bilet. Bilet zagubiony uznaje się za wykorzystany, a nowy należy ponownie zakupić z własnych środków (bilety zazwyczaj wydaje się dopiero w dniu odprawy w stosownej do tego celu kasie).
16. SKARGI I ZAŻALENIA
 1. Wszelkie reklamacje należy odsyłać do RAFGLOB OÜ mailem, najdalej do siedmiu dni po zakończeniu „problemowego” rejsu. W przypadkach spornych rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy dla RAFGLOB OÜ (w Estonii), lub Armatora (wskazany kraj).
 2. Odpowiedzi na skargi są przekazywane tą samą drogą jaką zostały złożone. Reklamacje są rozpatrywane do 30 dni roboczych.
 3. W przypadku roszczeń dotyczących stanu kabin lub innych zamówionych świadczeń należy posiadać notatkę potwierdzającą faktyczny stan potwierdzony przez Oficera Dyżurnego.